Оформлення договору оренди

Знайти хорошу пропозицію оренди приміщення у Львові легко, якщо замовник має чіткі критерії з вибору локації та потрібної площі. Коли команда сформована і продуманий план роботи, пошук нерухомості відтягувати не бажано. Якщо ви тільки розпочинаєте власну справу або вирішили розширити свою діяльність – ознайомтесь із усіма пропозиціями орендодавця. Менеджер компанії зможе запропонувати кілька найоптимальніших варіантів згідно із запитом клієнта і обговорити умови співпраці в індивідуальному порядку.

Загальні положення

Підписання договору вимагає від обох сторін не тільки уважності. Правильне документальне оформлення дозволить уникнути непередбачуваних ситуацій в майбутній співпраці. Власник передає орендарю у користування нежитлове майно (приміщення) за чітко визначену плату і на певний період. Всі деталі слід прописати у договорі. Загалом такий документ має основні положення і пункти згідно із законодавством України:

  1. Предмет договору

Тут зазначається сам об’єкт, стан та перелік майна, що орендується вказується в акті приймання-передачі орендованого майна. Прописується відновна вартість приміщення за умови пошкоджень. Також власник має право дізнатись про мету використання об’єкта оренди і за умови недотримання їх можуть бути штрафні санкції та розірвання договору.

  1. Порядок передачі та повернення об’єкта оренди

Орендар вступає у строкове платне користування майном з дати підписання акту приймання-передачі, в якому зазначається дата його складання, стан майна, що передається в оренду, та факт передання майна в оренду. У разі припинення або розірвання договору орендар зобов’язаний у визначений термін повернути майно аналогічно порядку.

  1. Орендна плата та інші платежі

Ринкову вартість визначає сам орендодавець згідно із усіма умовами (локація, площа, терміни оренди тощо). Втім розмір орендної плати підлягає перегляду обома сторонами у випадку підвищення середньоринкових ставок орендної плати за аналогічні об’єкти, а також при змiнi цін i тарифів, чи інших важливих чинників, що впливають на формування орендної плати за приміщення. Проект протоколу погодження розміру орендної плати повинен бути погоджений протягом 10 календарних днів. Підвищення розміру орендної плати може відбуватися не частіше одного разу на рік. Орендна плата за перший і останній календарні місяці користування об’єктом оренди вираховується із суми забезпечувального платежу протягом 5-ти днів з моменту підписання договору. Оплата комунальних платежів обговорюється та визначається заздалегідь між обома сторонами.

  1. Права та обов’язки сторін

Окрім загальних прав та зобов’язань як зі сторони орендаря, так і зі сторони орендодавця, сторони узгоджують між собою перелік, порядок та строки проведення ремонтних робіт. Орендна плата нерухомості за цей період нараховується за домовленістю сторін.

  1. Термін дії договору

Після закінчення терміну дії договору сторони можуть домовитись про його продовження або переукладення на новий термін, при цьому орендодавець залишає за собою право перегляду розміру орендної плати. Окрім визначених термінів між обома сторонами, варто розглянути варіант дострокового розірвання договору, яке можливе за ініціативою будь-якої з сторін з письмовим попередженням про це не пізніше як за 60 днів до дати розірвання договору.

  1. Форс-мажорні обставини

До непередбачених обставин відносяться події на які сторони не можуть вплинути і за виникнення яких не несуть відповідальності: стихійні лиха (повені, землетруси, екологічні аварії, інше), воєнні дії, урядові постанови або розпорядження державних органів та інше. У разі виникнення таких обставин, права та обов’язки передбачені договором поновлюють свою дію після усунення перешкод. Постраждала сторона повинна в письмовій формі повідомити іншу сторону про настання та припинення таких обставин не пізніше двох календарних днів з моменту їх виникнення.

Важлива умова – якщо термін договору перевищує 3 роки, його необхідно завірити нотаріально. При виникненні неприємних ситуацій, у суді довести такий факт буде неможливо. Також потрібно звірити відомості про об’єкт (приміщення) з технічного паспорта та довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

clicking on ".navigation__burger" toggles class ".navigation__nav_mobile" on ".navigation__nav" clicking on ".navigation__burger" toggles class ".navigation__burger_active" on ".navigation__burger"